• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa przyłącza i instalacji gazu oraz przyłącza i instalacji centralnego ogrzewania w budynku stacji pomp na terenie

15.07.2014

Budowa przyłącza i instalacji gazu oraz przyłącza i instalacji centralnego ogrzewania w budynku stacji pomp na terenie "C" oczyszczalni ścieków Jamno w Koszalinie przy ul. Filtrowej (dz. nr 815/2 obr. 0053)

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 28.07.2014

Odpowiedz na pytanie Oferenta - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu