• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa separatorów z osadnikiem przy ul. Bosmańskiej

12.03.2015

Budowa separatorów z osadnikiem:
 ZADANIE nr 1 - budowa separatora z osadnikiem na wylocie nr W17 przy ul. Bosmańskiej.
 ZADANIE nr 2 - budowa separatora z osadnikiem na wylocie nr W18 przy ul. Bosmańskiej.

Warunki Zamówienia -[ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 25.03.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu