• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i zjazdem ul. Promowa, Gradowa (os. Jamno) do ul. Morskiej miasto Koszalin [AKTUALIZACJA]

19.08.2015

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i zjazdem ul. Promowa, Gradowa (os. Jamno) do ul. Morskiej miasto Koszalin Działki nr 3/1, 10/1, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/7, 15/8 15/17 obręb 004 dz. nr 1/3, 2/23, obr. 011 dz. nr 1/2, obr. 0012 dz. nr 1/13, 1/14, 1/21, 1/22, 1/24, 1/23, 1/50 obr 013 dz. nr 1/21, 249, 258, 541, 551, 558/1, 560/1, 561, 547/3, 733/1, 754/8, 759, 751/9, 752/36, 752/37, 764/1, 766/1, 773/2, 773/3, 798/1, 807/17, 807/19, 807/26, 807/28, 807/30, 807/32, 807/36, 809/7, 809/11, 809/11, 809/12,obr 053

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 28.08.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Aktualizacja 02.09.2015

Zmiana warunków zamówienia - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Uzgodnienia - [ZIP]

X

Wyślij link znajomemu