• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem do działek w drodze oznaczonej w MPZP symbolem 013KDD przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie

19.05.2014

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem do działek w drodze oznaczonej w MPZP symbolem 013KDD przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie – działka nr 140/9, 140/14, 140/24, 140/25, 191/2
w obręb nr 9

X

Wyślij link znajomemu