• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej na odcinku A-B oraz wymiana sieci wodociągowej na odcinku A-KB1 i A-KB2 w ul. Władysława IV w Koszalinie – działka nr 1, 6 w obręb nr 14 i działka nr 1,6 w obrębie nr 16

15.07.2014

Budowa sieci wodociągowej na odcinku A-B oraz wymiana sieci wodociągowej na odcinku A-KB1 i A-KB2 w ul. Władysława IV w Koszalinie – działka nr 1, 6 w obręb nr 14 i działka nr 1,6 w obrębie nr 16

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

X

Wyślij link znajomemu