• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, przyłączami i ich przełączeniami do zewnętrznych instalacji oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną w ul. Przemysłowej w Koszalinie

19.02.2015

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, przyłączami i ich przełączeniami do zewnętrznych instalacji oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną w ul. Przemysłowej w Koszalinie

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa [42MB] - [ZIP]

Aktualizacja 09.03.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

 

X

Wyślij link znajomemu