• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rzecznej w Koszalinie (działki Ne 11/10, 18/5, 19/1, 19/2, 22, 21/3, 21/6 obręb 0026)

09.03.2015

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rzecznej w Koszalinie (działki Ne 11/10, 18/5, 19/1, 19/2, 22, 21/3, 21/6 obręb 0026)

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa [182MB] - [ZIP]

Aktualizacja 23.03.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu