• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Tradycji w Koszalinie (działki nr 670, 677, 678, 675, 679, 77/8, 78/6, 663, 243/5, 653, 243/2, 243/3, 243/8, 77/1, 77/2, 77/3, obręb 0017)

13.05.2015

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Tradycji w Koszalinie (działki nr 670, 677, 678, 675, 679, 77/8, 78/6, 663, 243/5, 653, 243/2, 243/3, 243/8, 77/1, 77/2, 77/3, obręb 0017)

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 27.05.2015

Sprostowanie do warunków zamówienia - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu