• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Władysława IV 137-147 w Koszalinie

30.03.2016

Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Władysława IV 137-147 w Koszalinie - [PDF]

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty na Budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Władysława IV 137-147 w Koszalinie

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 11.04.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]
Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Aktualizacja 12.04.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu