• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami w ulicach oznaczonych w MPZP symbolami 397KDL, 475KDD, 398KDL, 394KDL wraz z drogą wewnętrzną oznaczoną nr 43 na os. Topolowym m. Koszalina

19.02.2015

Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami w ulicach oznaczonych w MPZP symbolami 397KDL, 475KDD, 398KDL, 394KDL wraz z drogą wewnętrzną oznaczoną nr 43 na os. Topolowym m. Koszalina

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Dokumentacja projektowa - [ZIP]

Aktualizacja 09.03.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu