• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa koagulantu pix-113 do prowadzenia strącania wstępnego i końcowego na części ściekowej oraz strącania odcieków i wspomagania zagęszczenia osadów na oczyszczalni ścieków Jamno

18.02.2016

Dostawa koagulantu pix-113 do prowadzenia strącania wstępnego i końcowego na części ściekowej oraz strącania odcieków i wspomagania zagęszczenia osadów na oczyszczalni ścieków Jamno - [PDF]

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty na Dostawa koagulantu pix-113 do prowadzenia strącania wstępnego i końcowego na części ściekowej oraz strącania odcieków i wspomagania zagęszczenia osadów na oczyszczalni ścieków Jamno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ZIP]

X

Wyślij link znajomemu