• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego

18.02.2015

Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ZIP]

Aktualizacja 20.02.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

Aktualizacja 24.02.2015

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

 

X

Wyślij link znajomemu