• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego

01.03.2016

Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego - [PDF]

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty na Dostawę odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ZIP]

Aktualizacja 03.03.2016

Odpowiedzi na zapytania oferentów - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu