• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Dostawa paliw do samochodów i urządzeń specjalistycznych MWiK Spółka z o.o. w Koszalinie

29.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na realizację dostawy paliw do samochodów i urządzeń specjalistycznych - [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [ZIP]

Aktualizacja 14.10.2014

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu