• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Inwentaryzacja niezaewidencjonowanej części przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem

10.10.2012

Koszalin: Inwentaryzacja niezaewidencjonowanej części przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Koszalina Numer ogłoszenia: 390472 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

X

Wyślij link znajomemu