• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Pełnienie nadzoru hydrogeologiczno-technicznego w latach 2016-2019 nad eksploatacją ujęć wody

01.03.2016

Pełnienie nadzoru hydrogeologiczno-technicznego w latach 2016-2019 - [PDF]

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiadomienie o wyborze oferty na Pełnienie nadzoru hydrogeologiczno-technicznego w latach 2016-2019

Warunki Zamówienia - [ZIP]

Aktualizacja 07.03.2016

Sprostowanie do warunków zamówienia - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu