• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienia o wyborze oferty

28.10.2013

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy: budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dworcowej w Koszalinie – działki nr 319/2, 131, 324, 325, 326, 327, 329, 335 obr. 20 i działka nr 1/7 obr. 21.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „wykonanie robót budowlanych - budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dworcowej w Koszalinie – działki nr 319/2, 131, 324, 325, 326, 327, 329, 335 obr. 20 i działka nr 1/7 obr. 21”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 – DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz
Oferta nr 1 jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

  • DOMAR Kazimierz Domaracki
    Tatów 3, 76-039 Biesiekierz (100 pkt)
  • Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze “TEBRA” G. Kowalczyk Sp. J.
    75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 46 (92 pkt)

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

X

Wyślij link znajomemu