• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

04.01.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej w pokojach biurowych na bazie przy ul. Wojska Polskiego 14 w Koszalinie" wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe Mariusza Glinki z siedzibą w Sławnie Sławsko 27.

Uzasadnienie wyboru: jedna złożona w przetargu oferta spełniła postawione warunki.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcę, nie odrzucono żadnej oferty.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 80% i poziom emitowanego hałasu 20%.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Najwyższą ilość punktów 100 uzyskała oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcujno-Handlowo-Usługowe Mariusza Glinki.

Dziękujemy za udział w przetargu.

X

Wyślij link znajomemu