• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

23.02.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Koszalinie informuje o wyniku przetargu nieograniczonego-sektorowego na dostawę PIASKU

Ilość ofert 3

Nie odrzucono żadnej oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia wybrano:

Jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
AGROBUD SP. Z O.O.
UL. POŁCZYŃSKA 66
75-816 KOSZALIN

Kwota netto wybranej oferty: 117 250,00 ZŁ

Dziękujemy wszystkim za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu