• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

05.08.2011

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizację sieci w mieście (MWiK) – zakres B” Renowacja bezwykopowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach m. Koszalina: ul. Jana z Kolna, Kaszubska, Moniuszki.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na: „Modernizację sieci w mieście (MWiK) – zakres B” Renowacja bezwykopowa (rękawy) kanalizacji sanitarnej w ulicach m. Koszalina: ul. Jana z Kolna, Kaszubska, Moniuszki”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 - konsorcjum firm:
INFRA S.A. - lider, ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo
PBG S.A.- partner, ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo
Oferta nr 1 jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

Nr oferty Nazwa FirmyPunktacja w kryterium cena
1Konsorcjum firm:
INFRA S.A. - liderul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo
PBG S.A.- partnerul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo
100
2PER AARSLEFF POLSKA Spółka z o. o.
02-952 Warszawa
ul. Wiertnicza 131
84
3MAZUR Spółka z o. o.
86-105 Świecie ul. Sportowa 33B
81

W postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

 

X

Wyślij link znajomemu