• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

05.08.2011

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w dwóch przepompowniach:
              1. modernizacja przepompowni ścieków na os. Jamno – ulica Koszalińska
              2. modernizacja przepompowni ścieków na os. Jamno – ulica Pogodna.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na: „Roboty budowlane w dwóch przepompowniach: modernizacja przepompowni ścieków na os. Jamno – ulica Koszalińska,  modernizacja przepompowni ścieków na os. Jamno – ulica Pogodna”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 - EkoWodrol Spółka z o. o. 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 13
Oferta nr 4 jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

Nr oferty  Nazwa FirmyPunktacja w kryterium cena
1P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta
63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139
88
2Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze TEBRA G. Kowalczyk Sp. J.
75-256 Koszalin ul. Jantarowa 46
74
3Instalcompact  Sp z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne  ul. Wierzbowa 23
90
4EkoWodrol Spółka z o. o.
75-846 Koszalin ul. Słowiańska 13
100

W postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu