• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

24.08.2011

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane - zabudowa podcienia
w istniejącym budynku dyspozytorni oczyszczalni ścieków Jamno w Koszalinie
ul. Filtrowa

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane zabudowa podcienia
w istniejącym budynku dyspozytorni oczyszczalni ścieków Jamno w Koszalinie
ul. Filtrowa”,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 - Zakład Ogólnobudowlany PRIMA Zenek Bednarek, 75-819 Koszalin, ul. Słowików 7
Oferta nr 3 jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:
 

Nr oferty Nazwa FirmyPunktacja w kryterium cena
1Zakład Usług Ogólnobudowlanych
"DECKE WAND”
Robert Ciszewski
75-357 Koszalin, ul. Dąbrowszczaków 1/5    
87
2Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane
„PAKER-BUD”
mgr inż. Jacek Janczyszyn
75-361 Koszalin, ul. Rodła 43B

ASBUD
Technika Grzewcza
Kapsa, Łukasiewicz sp.j.
75-252 Koszalin, ul. Niepodległości 44    

85
3Zakład Ogólnobudowlany
PRIMA Zenek Bednarek
75-819 Koszalin, ul. Słowików 7    
100

W postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu