• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

23.09.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na :
Dostawę paliw do samochodów i urządzeń specjalistycznych
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr. 1 firmy:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CORRECT" Sp.J. G.Deckert, S.soroka
75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 2, która uzyskała najwyższą ilość punktów
w kryterium cena + upust(80,01 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

  • Złożona w przetargu oferta spełniała postawione warunki.
  • Postępowanie nie wykluczyło żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 80% + upust 20%.

 

X

Wyślij link znajomemu