• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

04.10.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na :
Dostawę oleju opałowego,
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr. 1 firmy:
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „CORRECT” Sp.J. G.Deckert, S.soroka
75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 2, która uzyskała najwyższą ilość punktów
w kryterium cena (100 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

  • Złożona w przetargu oferta spełniała postawione warunki.
  • Postępowanie nie wykluczyło żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%
X

Wyślij link znajomemu