• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

10.11.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na :
DOSTAWĘ KOAGULANTU PIX-113 DO PROWADZENIA STRĄCANIA WSTĘPNEGO I KOŃCOWEGO NA CZĘŚCI ŚCIEKOWEJ ORAZ STRĄCANIA ODCIEKÓW I WSPOMAGANIA ZAGĘSZCZENIA OSADÓW NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW JAMNO

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr. 1 firmy KEMIPOL Sp. z O.O. ul.KUŻNICKA 6, 72-010 POLICE, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena (100 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

  • Złożona w przetargu oferta spełniała postawione warunki.
  • Postępowanie nie wykluczyło żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%

 

X

Wyślij link znajomemu