• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

11.03.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na:
Dostawę wodomierzy i modułów radiowych,
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr. 1 Firmy MIROMETR Sp. z o.o.
43-400 CIESZYN, ul. Harcerska 11, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena (100 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

  • Złożona w przetargu oferta spełniła postawione warunki.
  • Postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.
X

Wyślij link znajomemu