• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

08.12.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje że w przetargu nieograniczonym na :
1. odzież roboczą /pakiet nr 1/wybrano ofertę nr 2, która uzyskała najwyższą ilość pkt. 100. Cena oferowanej odzieży to 82.759,46 brutto.
2. obuwie robocze i ochronne /pakiet nr 2/wybrano ofertę nr 2, która uzyskała najwyższą ilość pkt. 100 Cena oferowana to 19.376,34 brutto.
3. W obydwu zamówieniach wybrano ofertę nr 2 tj.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

Uzasadnienie wyboru:
Na dostawę odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i ochronnego zostały złożone 3 oferty. Wszystkie spełniały wymogi określone warunkach zamówienia.
W przetargu oferty złożyli także:
I.DOSTAWA ODZIEŻY
SM BHP-PPOŻ PH Wojciech Matuszyn
Ul. Szczecińska 32 75-137Koszalin - uzyskane pkt. 95,01

POLSTAR Holding Spółka z o.o.
Ul. H. Modrzejewskiej 52 75-734 Koszalin – uzyskane pkt. 97,32

II.DOSTAWA OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO

SM BHP-PPOŻ PH Wojciech Matuszyn
Ul. Szczecińska 32 75-137Koszalin - uzyskane pkt. 96,67

POLSTAR Holding Spółka z o.o.
Ul. H. Modrzejewskiej 52 75-734 Koszalin – uzyskane pkt. 87,53

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

 

X

Wyślij link znajomemu