• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

12.12.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje że w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Spółki wraz ze środkami transportu w roku 2012, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie
Siedziba : 75-605 Koszalin ul. Zwycięstwa 158 a
za kwotę : 193 678,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Trzy złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.
Z postępowania odrzucono jedną ofertę i wykluczono jednego wykonawcę.
Odrzucona oferta – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA S.A."" z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 32, 75-711 Koszalin.
Oferta nie spełniła postawionych warunków zamówienia tj:

  • brak pełnomocnictwa

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Największą ilość punktów 100,uzyskała oferta:
Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie
Siedziba : 75-605 Koszalin ul. Zwycięstwa 158 a

W przedmiotowym przetargu oferty złożyli także:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Białymstoku ,Białystok ul. Lipowa 51 uzyskało 99,50 pkt.
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Regionalny w Szczecinie Filia w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 137-139 75-604 Koszalin. Uzyskało 77,00 pkt.
Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

 

X

Wyślij link znajomemu