• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

05.01.2012

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na :

Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego wg zestawienia które stanowi załącznik do warunków zamówienia.
1. Pakiet A – odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
2. Pakiet A2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /oprócz odczynników firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-8
3. Pakiet B – odczynniki do badan mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmy Merck/Kod CPV 33696500-8
4. Pakiet B2 – odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-8
5. Pakiet C - odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /oprócz odczynników firmy Merck i POCH/ Kod CPV 33696300-8 , 33696500-8
6. Pakiet C2 – testy kuwetowe /firmy Merck/ Kod CPV 33696500-8
7. Pakiet D – szkło i akcesoria kod CPV – 33793000-5
8. Pakiet E - szkło miarowe kod CPV 337930000-5

Jako najkorzystniejszą ofertę na pakiety wybrano oferty poszczególnych firm biorących udział w przetargu:
Pakiet A; C, E Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Pakiet A2 FH. Odczynniki, ul. Kościuszki 227 40-800 Katowice
Pakiet B, C2, Merck Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 178 , 02-486 Warszawa
Pakiet B2 Scharlab Polska Sp. z o.o., ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
Pakiet D ARLAB S.C A. Zięba, P. Pieńkowski, ul. Kalinowa 37, 75-667 Koszalin
która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena (100 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

  • Złożona w przetargu oferta spełniała postawione warunki.
  • Postępowanie nie wykluczyło żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%

 

X

Wyślij link znajomemu