• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

02.01.2012

Powiadomienie o wyborze oferty na Opracowanie wniosków i dokumentacji do ustanowienia stref ochronnych ujęć wody. Pełnienie nadzoru hydrogeologiczno – technicznego.

X

Wyślij link znajomemu