• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

22.03.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na: remont dwóch przepompowni na Oczyszczalni Ścieków na oś. Jamno ul. Filtrowa: przepompownia P06 i przepompownia P01, jako najkorzystniejszą wybrano firmę EkoWodrol Spółka z o. o. 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 13, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena (100 punktów)

Uzasadnienie wyboru:

  • Jedna złożona w przetargu oferty spełniła postawione warunki.
  • Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu