• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

04.01.2012

Powiadomienie o wyborze oferty na sprawowanie okresowej kontroli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu Spółki.

X

Wyślij link znajomemu