• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

01.02.2012

Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych - remontów cząstkowych nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

X

Wyślij link znajomemu