• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

12.04.2012

Powiadomienie o wyborze oferty na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Władysława IV w Koszalinie (dz. nr 159, 29/41, 609/10, 126 obr. 15, dz. nr 1 obr. 16, dz. nr 1/4 obr. 20)

X

Wyślij link znajomemu