• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

12.04.2012

Powiadomienie o wyborze oferty na Budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami łącząca osiedla Unii Europejskiej z Jamnem-Łabusz – od końca magistrali wodociągowej de 315 w ul. Władysława IV do ul. Sprężarkowej w Koszalinie – włączenie do wodociągu dn 80 (dz. nr 2/9 obręb 12, dz. nr 1/18, 1/28, 1/6, 2/47, 2/57, 93 obręb 13, dz. nr 126/1, 163/1, 163/23, 163/33, 163/8, 498, 526/1, 543, 545, 787/13, 787/14, 787/28, 787/4, 797, 798/1, 799/4 obręb 53)

X

Wyślij link znajomemu