• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

14.04.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Gdańskiej w Koszalinie (działki nr 7, 8,19/6, 19/11,19/13,17 w obrębie 18 i dz. nr 285/1, 285/2 w obrębie 17) wybrano Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA" G. Kowalczyk Spółka Jawna z siedziba w Koszalinie przy ul. Jantarowej 46.

Uzasadnienie wyboru: pięć złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcę, nie odrzucono żadnej oferty.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.
Najwyższą ilość punktów 100 (oferta nr 3, za kwotę netto 900 063,70 zł), uzyskała oferta Przedsiębiorstwa Projektowo-Wykonawczego „TEBRA" G. Kowalczyk Spółka Jawna

Natomiast:

  1. MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 71-310 Szczecin, ul. L. Waryńskiego 29, uzyskała 86 punktów (oferta nr 1, za kwotę netto 1 049 970,85),
  2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Uslugowe „GAZOPOL Ltd" Spółka z o. o. 75-215 Koszalin, ul. Morska 49, uzyskała 92 punktów (oferta nr 2, za kwotę netto 973 482,13 zł),
  3. „Domar" Kazimierz Domarcki Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, uzyskał 78 punktów (oferta nr 4, za kwotę netto 1 158 200,00 zł);
  4. DOMAR-T Maria Domaracka 75-685 Koszalin, ul. Kasztanowa 4, uzyskał 77 punktów (oferta nr 5, za kwotę netto 1 169 817,49 zł);

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

 

X

Wyślij link znajomemu