• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

12.10.2012

 

powyżej/poniżej 60 000 €

filtruj
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 12.10.2012
info : dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Połczyńskiej i Konstytucji 3 Maja w Koszalinie (działki nr 383/2, 121/10, 121/6, 172, 189, 193, 216, 222, 333/2, 386/3 obr. 21 i działka nr 132/1 obr. 26)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Połczyńskiej i Konstytucji 3 Maja w Koszalinie (działki nr 383/2, 121/10, 121/6, 172, 189, 193, 216, 222, 333/2, 386/3 obr. 21 i działka nr 132/1 obr. 26)”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 – DOMAR Kazimierz Domaracki z siedzibą w Biesiekierzu, Tatów 3.

Oferta nr 2 jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena i spełnia wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZOPOL Ltd. Sp. z o. o.
  75-215 Koszalin, ul. Morska 49
  Punktacja w kryterium cena - 70
 2. DOMAR Kazimierz Domaracki
  76-039 Biesiekierz, Tatów 3
  Punktacja w kryterium cena - 100
 3. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze TEBRA G. Kowalczyk Sp. j.
  75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 46
  Punktacja w kryterium cena - 98

W postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu