• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

05.11.2012

Powiadomienie o wyborze oferty na Inwentaryzacja niezaewidencjonowanej części przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, którymi odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Koszalina

X

Wyślij link znajomemu