• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

21.11.2012

Powiadomienie o wyborze oferty.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Spółki wraz ze środkami transportu w roku 2013, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

 • Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
  Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie
  Siedziba : 75-605 Koszalin ul. Zwycięstwa 158 a
  za kwotę : 225.658,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Dwie złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Największą ilość punktów 100,uzyskała oferta:

 • Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
  Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie
  Siedziba : 75-605 Koszalin ul. Zwycięstwa 158 a

W przedmiotowym przetargu oferty złożyli także:

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  II Oddział Szczecin
  ul. Mickiewicza 49 a 70-385 Szczecin.
  Uzyskało 79,00 pkt.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu