• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

 • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno

 • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

 • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

04.05.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na:

 1. Wykonanie odwiertów systemem udarowym na ujęciu wody w Mostowie:
  otworu zastępczego A4b
  otworu zastępczego A4-zb
  wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów.
 2. Wykonanie odwiertów systemem udarowym na ujęciu wody w Koszalinie:
  otworu zastępczego 18b
  otworu zastępczego 25b
  wraz z obudowami studziennymi, pokrywami oraz montażem pomp i głowic otworów.
 3. Wykonanie, likwidacji dwóch studni A4 i A4z na ujęciu wody w Mostowie
 4. Wykonanie, likwidacji dwóch studni 18a i 25a na ujęciu wody w Koszalinie,

wybrano firmę:
Zakład Robót Wiertniczych Andrzej Kubera 76-100 Sławno ul. Gdańska 64C

Uzasadnienie wyboru:

 • Trzy złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.
 • Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
 • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów
Najwyższą ilość punktów 100, uzyskała oferta nr 3, za kwotę netto 455 916,08 zł firmy: Zakład Robót Wiertniczych Andrzej Kubera 76-100 Sławno ul. Gdańska 64C

W przedmiotowym przetargu oferty złożyli także:

 1. Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski, 86-330 MEŁNO, Pokrzywno 132 (oferta nr 1, za kwotę netto 529 863,66 zł), który uzyskał 86 punktów w kryterium cena
 2. „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior 86-320 Łasin, Huta Strzelce 25
  (oferta nr 2, za kwotę netto 478 414,01 zł), który uzyskał 95 punktów w kryterium cena

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę

X

Wyślij link znajomemu