• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

14.03.2013

Budowa - modernizacja rurociągów tłocznych na terenie Ujęcia Wody w Mostowie-Zachód dz. nr 217/11, 217/15, 409, 410/2 obręb Kopanino, dz. nr 218/3, 218/11, 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 220/3, 221/2, 221/5 obręb Wyszewo

X

Wyślij link znajomemu