• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

28.03.2013

Powiadomienie o wyborze oferty na budowa sieci wodociągowej dz. 10 obr. 6, dz. nr 3/7, 57/4, 78, 485/4, 535 obr. 11 wraz z przyłączami w ul. Wydmowej w Koszalinie.

X

Wyślij link znajomemu