• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

08.09.2015

Powiadomienie o wyborze oferty na renowację magistrali wodociągowej DN800 Mostowo-Koszalin metodą przeciągania rury 630 PE w istniejącym rurociągu DN 800/1000 stal.

X

Wyślij link znajomemu