• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

13.04.2015

Powiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rzecznej w Koszalinie (działki Ne 11/10, 18/5, 19/1, 19/2, 22, 21/3, 21/6 obręb 0026)

X

Wyślij link znajomemu