• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

10.06.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy separatora i osadnika na wylocie nr 2 przy ul. 4 Marca i na wylocie nr 9 przy ul. Piastowskiej wybrano EkoWodrol Spółka z o. o. z siedzibą Koszalin, ul. Słowiańska 13

Uzasadnienie wyboru: trzy złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcę, nie odrzucono żadnej oferty.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów. Najwyższą ilość punktów 100 (oferta nr 3, za kwotę netto 12 800,00 zł w tym:

  • wylot nr 2 – 6 400,00 zł netto
  • wylot nr 9 – 6 400,00 zł netto), uzyskała oferta EkoWodrol Spółka z o. o.

Natomiast:

  1. Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz
    75-710 Koszalin, ul. Kubusia Puchatka 44, uzyskała 73 punktów (oferta nr 1, za kwotę netto 17 620,00 zł
    w tym:
    wylot nr 2 – 8 608,00 zł netto
    wylot nr 9 – 9 012,00 zł netto),
  2. AQUA-PROJECT Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej
    85-065 Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 15, uzyskała 23 punktów (oferta nr 2, za kwotę netto 56 200,00 zł
    w tym:
    wylot nr 2 – 29 800,00 zł netto
    wylot nr 9 – 26 400,00 zł netto)

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu