• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

25.03.2015

Powiadomienie o wyborze oferty na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, przyłączami i ich przełączeniami do zewnętrznych instalacji oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną w ul. Przemysłowej w Koszalinie [PDF]

X

Wyślij link znajomemu