• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

08.05.2013

Powiadomienie o wyborze oferty na Wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego, piasku z piaskowników, skratek z oczyszczalni ścieków Jamno.

X

Wyślij link znajomemu