• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

01.07.2011

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  modernizację rurociągów tłocznych na terenie Ujęcia Wody w Mostowie-Zachód, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów.  Najwyższą ilość punktów 100, uzyskała oferta nr 2, Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz, 75-710 Koszalin ul. Kubusia Puchatka 44

Uzasadnienie wyboru:

  • Cztery  złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.
  • Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

W przedmiotowym przetargu oferty złożyli także:

  1. Firma INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory     Waldemar Łągiewka 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 2a – oferta nr 1, która     uzyskała 34 punkty w kryterium cena
  2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.     52‑010 Wrocław ul. Opolska 11-19/ 1– oferta nr 3, które uzyskało 24 punkty     w kryterium cena
  3. Firma EkoWodrol Spółka z o. o. 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 13 – oferta     nr 4, która  uzyskała 48 punkty w kryterium cena

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu