• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

19.08.2014

Powiadomienie o wyborze oferty na wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego w formie granulatu o uwodnieniu ok. 10% (sucha masa 90%), w ilości do 1 300 Mg (kod odpadu 19 08 05) z oczyszczalni ścieków JAMNO znajdującej się w Koszalinie przy ul. Filtrowej - [PDF]

X

Wyślij link znajomemu