• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Powiadomienie o wyborze oferty

17.10.2013

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na : 

Dostawę paliw do samochodów i urządzeń specjalistycznych,
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr. 2 firmy: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „CORRECT” Sp.J. G.Deckert, S.soroka 75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 2, która uzyskała najwyższą ilość punktów 84,41 w kryterium cena + upust.
Oferta nr, 1 Firmy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 75-736 Koszalin, ul. Gnieżnieńska 9 uzyskała 77,89 punktów.
Oferta nr. 3 firmy TOMSOL Sp z o.o. 75-653 Koszalin ul. Zwycuęstwa 276, została odrzucona

Uzasadnienie wyboru:

  • Złożona w przetargu oferta spełniała postawione warunki. Postępowanie nie wykluczyło żadnego oferenta, odrzucono ofertę nr. 3 z powodu nie spełnienia warunków SIWZ, dot. punkt 17, zdanie : Stały upust U: Zamawiający za każdy 1% upustu przyzna 1 pkt., maksymalna ilość punktów 20 –oferent przedłożył upust wyrażony w złotych a nie w procentach.
  • Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 80% + upust 20%.

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.

X

Wyślij link znajomemu